Zihinsel, Duygusal, Fiziksel, Sosyal ve Ruhsal Gelişim

Zihinsel, Duygusal, Fiziksel, Sosyal ve Ruhsal Gelişim

Zihinsel, Duygusal, Fiziksel, Sosyal ve Ruhsal Gelişim

         İlköğretimin birinci dönemi, bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal gelişim açısından kritik bir dönem olup bireylerin kendini ve çevresini tanıması açısından en önemli gelişme bu dönemde gerçekleşmektedir. İlköğretim hedefi, bireylere temel eğitim vermek yani toplumda vatandaş olarak bütün bireylerin sahip olması gereken ortak ve zorunlu davranışları kazanmaktadır.
        Eğitimin amacı, çocukların eğitim sürecinden en iyi şekilde faydalanmasını sağlamaktır. Ancak okullarda uygulanan geleneksel yöntem her öğrencide aynı etkiyi yaratmamaktadır. Bu nedenle Başkent Örnek Okulları olarak biz öğrencilerin zihinsel, duygusal, fiziksel, sosyal ve ruhsal gelişimlerini dikkate alarak anasınıfından ilköğretime, ortaöğretimden liseye kadar her kademede öğrenciye yönelik yönlendirme ile eğitim vermekteyiz.
        Öğretmen eğitimci kimliğinin yanı sıra öğrenciye ilgi ve sevgi veren, yönlendiren, güdüleyip başarısını destekleyen, toplum içinde kabul gören bireyler olarak yetiştirilmesine katkı sağlayan kişilerdir. Farabi’ye göre eğitimin amacı mutluluğu bulmak ve bireyi topluma yararlı hale getirmektir. Bu değerli görev sınıf öğretmenlerinin emeklerinin sonucu da başarıya ulaşacaktır. Farabi öğretmenler için,  “Her insanın başkasına yol gösterme özelliği yoktur.” Derken bir kişinin zihinsel ve duygusal gelişimde öğretmenin rolünü vurgulamaktadır.


Paylaş