Teknik ve Teknolojik Gelişmeler

Teknik ve Teknolojik Gelişmeler

Teknik ve Teknolojik Gelişmeler

        Değişen ve gelişen dünyada birey davranışlarındaki değişiklikleri kalıcı hale getirmek, gelişmelere ayak uydurabilen çağın beklentilerine cevap verebilen, araştıran, sorgulayan ve kendini geliştirmiş, özgüven duygusu gelişmiş bireyler yetiştirmek ancak eğitimle mümkün olmaktadır. Eğitim ile ilgili yapılan çalışmalarda genel amacı öğrenci başarısıdır.

         Günümüz eğitim sisteminde öğrenenler araştıran, sorgulayan, yaparak yaşayarak öğrenen ve öğrendiği becerileri içselleştirip öznel anlamlandırmalar oluşturan bireyler haline getirilmeye çalışmaktadır. Öğrenme öğretme etkinliklerinde bilgi ve iletişim teknoloji kullanımı kalıcı ve etkili öğrenmelere olanak sağlar.  Öğrenme ortamı, farklı ve ilginç öğrenme etkinlikleri içeren eğitsel yazılımlar, oyun tabanlı öğrenme ortamları web tabanlı öğrenme ortamları kullanılarak Başkent Örnek Okullarında zenginleştirilmiştir. Bu sayede öğrencilerin dikkati, motivasyonu ve ders başarısı arttırılmaktadır.
         Başkent Örnek Okullarında her kademede müfredat kapsamında uygun planlamalar yapılarak, akıllı tahtalarda web tabanlı öğrenme ortamları kullanılarak, öğrenme- öğretme süreçleri zenginleştirilerek kalıcı hale getirilmektedir.


Paylaş