OKUL ÖNCESİ REHBERLİK ÇALIŞMALARI

OKUL ÖNCESİ REHBERLİK ÇALIŞMALARI

Psiko-Sosyal, duygusal ve bilişsel gelişimin izlenmesi, olumlu benlik ve kişilik gelişiminin desteklenmesini ve sosyal becerilerinin gelişmesini sağlar.
 
Küçük yaş evresinde çocuğu bilişsel, sosyal, duygusal ve motor beceriler anlamında detaylı biçimde tanımak, onun geleceğine yönelik atacağı adımların daha sağlam olmasını sağlar.
 
Bu bağlamda, Okul Öncesi'ne özel Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Hizmeti ile öğrencilerin gelişimi birebir takip edilmektedir. Okul Öncesi'nde öğrenciyi tanımak, güçlü ve geliştirilmesi gereken alanlarını keşfetmek ve çocuğu doğru yönlendirmek amacı ile ilk etapta öğrenciyi tanıma formları düzenlenmektedir.
 
Rehberlik programının ikinci adımı ise oryantasyon çalışmalarıdır. Özellikle ilk kez okula başlayan çocuklarda bu süreç kaygılı ve zor geçer. Öğrencilerin okula uyum sürecini sağlıklı ve verimli bir biçimde gerçekleştiren programda her öğrenci özel olarak takip edilmektedir. Bu noktada veliler ile yapılan bireysel görüşmelerle veliler de yönlendirilmektedir.
 
AMAÇLARIMIZ
 
- Bireyi tanıma hizmetleri ile öğrencilerimizi yakından tanımak, kendilerini tanımalarına yardımcı olmak,
- Her birey biriciktir fikri ile tüm öğrencilerimizin ihtiyaç duyduğu farklı gelişim alanlarını destekleyici rehberlik faaliyetlerinde bulunmak,
- İhtiyaçlarının farkına varma, kendini yönetebilme,  becerisini kazandırma çalışmaları yapmak,
- Doğru iletişim becerilerini kazandırma, okula uyum, arkadaşlık ilişkileri, doğru davranış geliştirme, sorun çözebilme, yaratıcı düşünebilme becerilerinin kazandırılması için yol gösterici olmak,
- Öğrencinin "kendini gerçekleştirmesine" destek olmak,
- Velilerin ve öğretmenlerin ihtiyaç duydukları alanlarda onlara yönelik yönlendirici rehberlik faaliyetlerinde bulunmak.
 
İLKELERİMİZ
 
- Rehberlik hizmetleri profesyonel bir yardım sürecidir.
- Rehberlik faaliyetlerimiz tüm öğrencilerimizi kapsar.
- Her insan değerlidir ve tüm öğrencilerimiz eşit haklara sahiptir.
- Bireyin tüm gelişim alanları takip edilerek desteklenmelidir.
- Bireysel farklılıklar önemli ve dikkate değerdir.
- Gizlilik ve güvenilirlik ilkesine önem verilmelidir.
- Rehberlik faaliyetleri eğitimin ayrılmaz bir parçasıdır. Öğretmenlerimiz ile işbirliği içerisinde hareket edilmelidir.
 
 
 
 
 
REHBERLİK SERVİSİ TARAFINDAN YAPILAN ÇALIŞMALAR
 
"Kendini Gerçekleştirme" ilkesini benimseyen Rehberlik Hizmetleri Birimimiz, öğrencilerimizin de bu ilkeden hareket etmeleri, ilgi ve yeteneklerini geliştirerek iç görü kazanmaları ve farkındalıklarını artırmaları için çok yönlü bireysel ve grup rehberlik çalışmalarını temel almaktadır. Bu düşünceden hareketle yaptığımız çalışmalar:
- Öğrencilerimizin, kendilerini sağlıklı ifade edebilmeleri ve diğer insanları anlayabilmeleri için doğru iletişim becerileri kazanabilmelerine yardımcı olmak,
- Kendisiyle barışık bir birey olması,  sorumluluk bilinci ve karar verme becerilerinin güçlendirilmesi için öğrencilerimizin kişisel gelişimlerine yardımcı olmak,
- Öğrencilerimizin yaş ve psiko-sosyal gelişim özelliklerini dikkate alarak öğrencilerimize danışmanlık yapmak,
- Öğrencilerimizin gelişimsel, eğitimsel ihtiyaçlarını belirlemek üzere, güvenilir, bilimsel test ve envanterler uygulamak.
 
Rehberlik Servisi'nin yaptığı görüşmeler 3 ana başlık altında toplanabilir;
 
1- Öğrenci Görüşmeleri
 
 A) Bireysel görüşmeler
 B) Grup görüşmeleri
 
2- Öğretmen Görüşmeleri
 
3- Veli Görüşmeleri
-Veli eğitim seminerleri


Öğrencilere Uygulanan Test ve Envanterler
 
- Metropolitan Okul Olgunluğu Testi,
- Frostig Gelişim Testi,
- Bir Aile Resmi Çiz Testi,
- Çoklu Zeka Envanteri,
 
 


Paylaş