İLKÖĞRETİM REHBERLİK FAALİYETLERİ

İLKÖĞRETİM REHBERLİK FAALİYETLERİ

Başkent Örnek İlkokulu Rehberlik Servisi olarak, öğrenciyi tanımaya ve onun da kendisini tanımasına sağlamaya özen gösterilmektedir. Rehberlik hizmetleri kapsamında beklenen hedefe ulaşmak ancak bu sayede mümkün olabilmektedir. Bireyin kendisini tanımasını sağlamak için öncelikle onu tanımak gerekir. Bu düşünceden hareketle öğrenciler yakından tanınmaya çalışılmaktadır. Kendisini tanıyan, anlayan ve kabul eden birey, çevresini ve potansiyelini de farkına varır.
 
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık süreci içinde öğrenciler gizlilik, güven ve kişilik haklarına saygı gösterilerek, istedikleri her konuda onları yargılamadan, koşulsuz kabul ederek dinlenilir. Onlara açık ve dürüst davranılarak, çeşitli konularda sağlıklı karar verebilmelerine yardımcı olunur.
 
Öğrencilerin, duygusal ve sosyal olgunluk kazanmalarını sağlamak çalışmaların temelini oluşturur.
 
REHBERLİK SERVİSİ TARAFINDAN YAPILAN ÇALIŞMALAR
 
·         Öğrenci Görüşmeleri
 
1-Bireysel Görüşmeler:
 
Problem odaklı bir danışmalık anlayışından öte, tüm öğrencilerle görüşülmesi gerekliliği ilkesi doğrultusunda problemi olsun veya olmasın, tüm öğrencilerle rehberlik odasında görüşülmek hedeflenmektedir. Okulumuzda yürüttüğümüz rehberlik çalışmalarında önleyici rehberlik anlayışla hareket edilmeye gayret gösterilmektedir.  Problemi olan çocuklar  gerekli belli sıklıkta görüşmeye alınarak, gerekli görüldüğü takdirde, gerekli olduğu kadarıyla ilgili öğretmene ve veliye geri bildirim verilmektedir.
 
2-Grup Görüşmeleri:
 
Belli aralıklarla öğrencilerle planlanan grup etkinlikleri yapılmaktadır.
 
·         Veli Görüşmeleri
ÇALIŞILAN KONULAR
 
·         Öğrencinin Ders Başarı Takibi
·         Akademik Başarının Önündeki Engellerin Tespiti (öğrenme güçlüğü, hiperaktivite, dikkat dağınıklığı vb.)
·         Ebeveyn-Çocuk İlişkisi
·         Öğrencinin Gelişimine Yönelik Çalışmalar
·         Okul Başarısında Ailenin Rolü
·         Çatışma Çözme Becerisi
·         Sosyal ve Duygusal Gelişim
·         Arkadaşlık İlişkileri
·         Sosyal Beceri Eğitimi 
 
1- Öğrenciye Yönelik Seminer Çalışmaları
 
Öğrencilerle yapılan seminer çalışmaları, farkındalık kazanmalarının yanı sıra öğrencilerin ihtiyacı olduğu konularda bilgi sahibi olmalarını sağlamak ve sorun yaşadıkları konuya yönelik öğrencilere destek sağlayabilmek amacıyla yapılır. Seminerler sadece bulunulduğu zamana odaklı olmayıp öğrencileri yaşama hazırlamayı da hedeflemektedir. Yıl içerisinde ihtiyaç doğrultusunda seminer çalışmaları yapılmaktadır.
 
·         Verimli Ders Çalışma Teknikleri
·         Test Çözme Stratejileri
·         Akran Zorbalığı
·         Temizlik ve Hijyen ( Bedensel Temizlik, Sınıf İçi Temizlik, Çevre Temizliği)
·         Mahremiyet ve İstismar
·         İnternet Dost musun Düşman mı?
·         Olumlu Davranış Kalıpları
 
2- Velilere Yönelik Seminer Çalışmaları
 
Velilerle yapılan seminer çalışmaları, farkındalık kazanmalarının yanı sıra öğrencilerin içinde bulunduğu gelişim dönemini göz önünde bulundurarak öğrencileri anlama konusunda farklı bakış açıları kazandırmaktır. Yıl içerisinde ihtiyaç doğrultusunda seminer çalışmaları yapılmaktadır. Seminer çalışmalarından örnekler;
- 1.Sınıfa Başlayacak Olan Çocuğa Nasıl Yaklaşılmalıdır?
- Verimli Ders Çalışma Yöntemleri
- Okul Fobisi Yaşayan Çocuğa Nasıl Yaklaşılmalıdır?
- Anne-Baba Tutumları ve Çocuk Üzerindeki Etkileri
- Ebeveyn ve Çocuk İlişkilerinde Aile Dinamikleri
- Çocuklarda Mahremiyet Eğitimi ve İstismar


ÖĞRENCİLERE UYGULANAN TEST VE ENVENTERLER
 
- Öğrenci Tanıma Formu
- Otobiyografi
- Bir Aile Resmi Çiz Envanteri
- Bir İnsan Resmi Çiz Envanteri
- Burdon Dikkat Testi
- Çoklu Zeka  Envanteri,
- Öğrenme Sitilleri Testi
- Sosyometri 
 
DİĞER ETKİNLİKLERİMİZ;
HAFTANIN ÖRNEK ÖĞRENCİSİ  PROJESİ

Bu proje, öğrencilere olumlu davranış kalıplarını kazandırmak, onların ders başarılarını arttırmak ve moral motivasyonlarını güçlendirmek amacıyla yürütülmektedir. Bu çalışma, çocukların sorumluluk bilinci kazanmalarını da desteklemektedir.


Paylaş