Başkent Örnek Okulları Okul Öncesi

Başkent Örnek Okulları Okul Öncesi

BAŞKENT’İN ÖRNEK EĞİTİM MODELİNDE OKUL ÖNCESİ EĞİTİM HEDEFLERİ

Erken çocukluk yılları gelecekteki akademik başarının temellerinin atıldığı dönemdir. Okul öncesi dönemde bilgiyi (sayıları, renkleri, harfleri) öğretmek değil, bilgiyi öğrenebilmesi için gerekli becerileri kazandırmaktır. Bu becerileri kazandırmak yerine bilgiyi öğreteyim diye çocuğu sıkmak, çocukluğunu doya doya yaşamasına engel olmak çok yanlıştır. Bu nedenle öğretmenler, okul yöneticileri çocukları eğlendirerek, mutlu ederek nasıl bu becerileri kazandırabileceklerini eğitim programını hazırlarken düşünmeli ve ona göre programı geliştirmelidir.

Her gelişim alanının yaş gurubuna göre kendi hedefleri ve hedef davranışları vardır. Genel olarak çocukta kazandırılmak istenen bu beceriler ve hedef davranışlar şöyle sıralanabilir;

 • Problem çözme becerisi (problemi tespit etme, çözüm yolları bulma, en iyi çözümü seçme ve uygulama).
 • Yaratıcı düşünme ve bir işi için çeşitli önerilerde bulunabilme.
 • Neden-sonuç ilişkisi kurabilme
 • Organize etme, planlama, hedefe ulaşabilmek için parçalara ayırma(aşamalara)becerisinin gelişimi
 • Mücadele etme ve bir başladığı işi zorluklara rağmen pes etmeden devam edebilme
 • Sabırlı olma ve isteklerini arzularını erteleyebilme.
 • Arkadaş edinme, arkadaş ilişkilerini geliştirme
 • Arkadaşlarına anlayışlı ve hoşgörülü olma
 • Empati kurabilme,
 • Yardımlaşma ve paylaşma duygusunun gelişmesi
 • Kendi duygu ve düşüncelerini ifade edebilme
 • Kendine güvenme ve sınıf karşısında çekinmeden konuşabilme, liderlik özelliğinin gelişmesi,
 • Yeniliklere kolayca adapte olabilme,
 • Kendine ve başarabileceğine inanma
 • Kendini değerli görme ve öz saygının ve olumlu benlik algısının gelişmesi
 • Hayır demeyi öğrenmesi
 • Kendi kararlarını alabilme

Bu becerileri kazandıracak olan kişi öğretmendir. Peki, bu öğretmenin özellikleri nelerdir bu konuda bilgi vermek istiyorum.

ÖĞRETMENİN ROLÜ VE ÖNEMİ

Okul öncesi dönemde öğretmenin önemi tartışılmaz. Okulun fiziki şartları ne kadar iyi olursa olsun, program ne kadar dikkatli hazırlanmış olursa olsun, çocuklarla bütün gün beraber olan, programı uygulayan öğretmendir. Çocukları gözleyip programı geliştirecek, çocuklara şefkatle yaklaşıp onların ihtiyaçlarını bir anne gibi karşılayacak kişi de yine öğretmendir. Kısacası okulun eğitim kalitesini belirleyen öğretmendir.

İyi bir öğretmen;

 • Kendine güvenmeli ve yenilikleri denemekten korkmaz,
 • Beklenmedik acil durumlarda sorunları hemen çözer,
 • Çocukların dikkatlerini canlı tutarak, çocukları sıkmadan etkinlikler uygular,
 • Çocukların bireysel farklılıklarına göre programda farklılıklar yapar.
 • Velilerle sık sık görüşür çocukların evdeki durumu hakkında bilgi alır ve okuldaki gözlemlerini onlarla paylaşır.
 • Çocukları gözler ve gözlem notları tutar,
 • Çocukların öz güvenini yükseltmek için özel etkinlik geliştirir.
 • Çocukların mutluluğunu akademik başarıdan ön planda tutar.
 • Gözlem notlarına göre değerlendirme yapar ve programı ona göre değiştirir.
 • Her günün sonunda performansını değerlendirir ve buna göre bir sonraki güne hazırlanır.
 • Eğitim materyalleri düzenler ve gerekli materyallerin alınması için yönetime bilgi verir.
 • Çocuklarla konuşur ve her zaman çocukların fikirlerini alarak işe çocukları da katar.
 • Çocukların karşılaştığı problemleri kendi başlarına çözmelerine yardımcı olur.

 

 

İyi Tasarlanmış Sınıflar Öğrencilerin Öğrenme Başarısını Artırıyor

Bir sınıfın fiziksel öğrenme alanı, öğrencilerin ne kadar iyi öğrendiği üzerinde önemli bir fark yaratıyor. Araştırmacılar bir ilkokul sınıfının aydınlatma, düzenleme ve dekorasyon dahil tüm fiziksel tasarımını geliştirmenin akademik performansı yüzde 16′ya kadar artırdığını buldu.

“Çocukları saygıyla kabul edin,

Sevgiyle eğitin,

Geleceğe özgürce yollayın.”

NEDEN BAŞKENT ÖRNEK KOLEJİ?

 • Çocuğunuzun bireysel gelişimini desteklemek için,
 • Milli-manevi değerlerini yaşayan ve yaşatan bireyler yetiştirmek için,
 • Çocuğunuz eğlenerek ve mutlu olarak öğreneceği için ,
 • Her öğrenci yetenekleri doğrultusunda yönlendirileceği için,
 • Çocuklarımızın yarışmadan öğreneceği bir eğitimi olduğu için,
 • Çocuğunuzun “neyi düşünmesindense” “nasıl düşünmesine” odaklandığımız için,
 • Çocuğunuzun yaratıcılığını destekleyerek çok yönlü gelişimini desteklediği için,
 • Çocuğunuzun psikolojik eğitim sürecine önem verdiği için,
 • Ve, çocuğunuz BAŞKENT ÖRNEK okulunu bitirdikten sonra, kendi yolunda kimseye ihtiyaç duymadan büyük bir özgüven ile ilerlemesi için…

 

“ÇOCUĞUNUZA BİR İYİLİK YAPIN. BAŞKENT’ İN ÖRNEK ANASINIFI EĞİTİM MODELİYLE TANIŞTIRIN”


Paylaş