ORTAOKUL REHBERLİK FAALİYETLERİ

ORTAOKUL REHBERLİK FAALİYETLERİ

Rehberlik; bireylere mutlu ve üretken insanlar olabilmeleri için gerekli niteliklere ulaşmaları amacıyla, uzman kişilerce yapılan yardımları içeren bir süreç. Bu süreç içerisinde verilen rehberlik hizmetlerinin başarıya ulaşabilmesi için Başkent Örnek Ortaokul Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi aşağıdaki ilkeleri benimsiyor.

-Gizlilik
- İşbirliği
- Süreklilik
- Güven
- Gönüllülük
- Kişi haklarına saygı
- Bireysel farklılıklara saygı 

Başkent Örnek Ortaokul Rehberlik Birimi, öğrencilerimizin yaş farklarının yanı sıra ilgi yetenek ve akademik gelişimlerini de göz önüne alarak, çalışmalarını yürütüyor.
 
REHBERLİK SERVİSİ TARAFINDAN YAPILAN ÇALIŞMALAR
 
- Öğrenci Görüşmeleri
- Veli Görüşmeleri
- Öğretmen Görüşmeleri
- Seminerler
- Sınıf İçi Rehberlik Uygulamaları
- Eğitim koçluğu Uygulaması
- Bireysel ve Grup Başarısını Arttırma Uygulamaları
- Motivasyon Toplantıları
 
REHBERLİK HİZMETLERİ
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik birimi olarak çalışmalarımızı;

- Öğrenciye Yönelik Çalışmalar
- Veliye Yönelik Çalışmalar
- Öğretmenlere Yönelik Çalışmalar


şeklinde üç temel başlık altında yürütüyoruz.  Başkent Örnek kolejinde“EĞİTİM KOÇLUĞU SİSTEMİ” ile bu üç temel unsuru bir çatı altına toplayarak takip, yönlendirme ve değerlendirme çalışmaları yapıyoruz.
 
EĞİTİM KOÇLUĞU
Öğrencinin dersine giren bir öğretmeni tarafından yıl boyunca akademik ve psiko-sosyal açıdan düzenli bir şekilde takip edilmesine dayanan bir sistemdir. Her öğrenciye bire bir danışmanlık yapılır. Eğitim koçu, aile ve okul arasındaki sıkı işbirliğini zorunlu kılan bir anlayışı benimser.  Bu temel ayaklardan birinin aksaması sistemin sağlıklı ve etkili yürümesini zorlaştırır. 


Eğitim koçu;
 

- Öğrencilerin haftalık ders çalışma programlarını yapar ve takip eder.
- Ders çalışma stratejileri konusunda yardımcı olur.
- Lise giriş sınavı doğrultusunda hazırlık sürecindeki başarısını, iniş çıkışlarını takip eder, soru hedefleri verir.
- Öğrencideki gelişim ve değişimleri belirli aralıklarla veliye bildirir.
- Öğrencinin okul içinde (ve okul dışında) yaşadığı sorunlarla öncelikle danışman öğretmen ilgilenir. Öğrencinin de ilk önce danışman öğretmeninden yardım talep etmesi beklenir.
- Yardım sürecinde aile, okul yönetimi ve rehberlik birimiyle işbirliği yapar. Rehberlik servisiyle düzenli toplantılar yaparak öğrenci takibinde destek alır. Öğrencinin psiko-sosyal gelişim sürecinde rehberlik servisi ile sürekli iletişim ve bilgilendirme halindedir.
 
Öğrenci Görüşmeleri
 
1- Bireysel Görüşmeler:
 
Öğrencilerimizin eğitsel-sosyal ve ruhsal gelişim alanlarında yaşadıkları sorunların tespitinde ve çözümünde kullanılan, öğrencilerimizi tanımaya ve kendilerine tanıtmaya yönelik çalışmaların planlandığı ve uygulandığı, gerekli görüldüğünde çeşitli test, envanter ve ölçeklerin yapıldığı görüşmelerdir. Bireysel görüşmelerimiz üç şekilde gerçekleştirilmektedir;
 
- Öğrencilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda psikolojik danışma ve rehberlik servisimize başvurmaları yoluyla,
- Psikolojik danışma ve rehberlik servisinin gözlemleri sonucu gerekli gördüğü durumlarda,
- Öğretmenlerimizin ve velilerimizin isteğiyle.
 
2- Grup Görüşmeleri:
 
Öğrencilerimizin sınıf içi ve dışı davranışlarını düzenlemede, akademik başarılarını arttırmada, çevreye uyumlarını sağlamada benzer sorunlar yaşayan öğrencilerin bir araya getirilerek çeşitli rehberlik çalışmalarının uygulanması esasına dayanır.
 
Veli Görüşmeleri
 
Öğrencilerimizin gelişimlerinin sağlıklı şekilde devam etmesi için okul-aile işbirliğini temele alan rehberlik servisimizin gözlemleri sonucunda ya da velilerimizin kendi istekleri doğrultusunda düzenlenen randevulu görüşmelerdir.
 
Öğretmen Görüşmeleri
 
Psikolojik danışma ve rehberlik servisimiz belirli aralıklarla tüm öğretmenlerimizle öğrencilerimizin çok yönlü ele alındığı rehberlik merkezli toplantılar yapmaktadır.
 
Seminerler
 
Okulumuzda Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi tarafından öğrencilere ve velilere yönelik bilgilendirici seminer çalışmaları düzenlenmektedir. Verimli ders çalışma, sınav kaygısı, hedef belirleme ve ulaşma, moral-motivasyon, ergenlik,  aile içi iletişim… vb. konularda seminerler organize edilmektedir.
 
 
Sınıf İçi Rehberlik Uygulamaları
 
Öğrencilerimizi yakın gözlem altında tutmak, sınıf içi davranış problemlerini çözmek ya da ortaya çıkmasını engellemek, uyum problemi yaşayan öğrencilerin oryantasyonunu sağlamak ve öğrencilerimizin akademik başarılarını takip etmek amacıyla sınıf içi rehberlik çalışmaları uygulanır. Verimli-etkili ders çalışma, sınavlara hazırlanma, planlı çalışma, öğrenmeye güdülenme, moral motivasyon etkinlikleri yapılmaktadır.
 
Uygulanan envanterler;
Öğrencilerin akademik ve psiko-sosyal sürecini destekleyici ve tanılayıcı testler uygulanarak velilerle sonuçları paylaşıyoruz ve gerekli bilgilendirme ve yönlendirmeleri yapıyoruz. 

- Benego Kişilik Envanteri
- Öğrenme Sitilleri
- Problem Tarama 
- Başarısızlık Nedenleri
- Sınav Kaygısı
- Mesleki Eğilim Belirleme 


Paylaş