LİSE REHBERLİK FAALİYETLERİ

LİSE REHBERLİK FAALİYETLERİ

- Öğrenci Görüşmeleri
- Veli Görüşmeleri
- Öğretmen Görüşmeleri
- Seminerler
- Sınıf İçi Rehberlik Uygulamaları
- Danışman Öğretmenlik Uygulaması
- Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisi Çalışmaları
- Projeler
 
Öğrenci Görüşmeleri
 
1- Bireysel Görüşmeler:

Öğrencilerin yaş seviyelerine göre bilişsel, duygusal ve sosyal alanlarda ortaya çıkabilecek farklı sorunlar ile ilgili çalışmalar yapılır. Sadece sorun yaşanan alanlarda değil, öğrencilerin güçlü alanlarında da desteklenerek kendileri ile barışık, sorgulayan, ruhen sağlıklı, mutlu, kendi adına karar alabilen bireyler olmalarına yönelik çalışmalar uygulanır. Öğrencileri daha yakından tanımak ve etkili bir şekilde yardımcı olabilmek için ölçek, test ve envanterler uygulanır.

Bireysel görüşmeler; 

- Öğrencilerin kendi ihtiyaçları doğrultusunda Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi’ne başvurmaları yoluyla,
- Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi’ne velilerin ve/veya öğretmenlerin ilettiği geribildirimlerin değerlendirilmesi yoluyla,
- Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi tarafından uygulanan envanter, test vb. uygulamaların değerlendirilmesi yoluyla,
- Öğrencilerin bilişsel ve duygusal alandaki güçlü ve desteklenmesi gereken yönleri belirlemeye yönelik ölçek, test ve envanterler uygulanır. 
 
2- Grup Görüşmeleri
 
- Okula yeni gelen öğrenciler için oryantasyon sağlamaya yönelik grup görüşmeleri,
- Ders başarısı düşük öğrencilerle yapılan grup görüşmeleri (“verimli ders çalışma yolları” merkezli görüşmeler),
- Uyum sorunu yaşayan öğrencilerle yapılan grup görüşmeleri,
- Benzer sorunlar yaşayan öğrencilerle bir araya gelerek gerçekleştirilen grup rehberliği çalışmaları,           
- Sınıf içi arkadaşların birbirleriyle yaşadığı problemlerin çözümü çalışmaları vb. gibi çalışmalar yapılmaktadır.
 
Veli Görüşmeleri
 
Veli ile yapılan görüşmeler, velilerin kendi ihtiyaçları doğrultusunda ya da Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi’nin gerek gördüğü durumlarda randevu yolu ile gerçekleştirilir.
 
- Öğrencilerimizin kişisel-gelişimsel özellikleri, akademik başarıları, tutum-davranışları, öğretmen ve arkadaş ilişkileri ve aile içi ilişkileri gibi konularda bireysel görüşmeler yapılır.
- Öğrencilerimizin gelişimsel süreçlerine uygun olarak; velilerimizi bilgilendirmek amacıyla ergenlik dönemi özellikleri, iletişim, stres yönetimi ve eğitim sistemi içinde yer alan konularla ilgili dokümanlar hazırlanır.
- İletişim becerileri, ergenlik dönemi özellikleri, sınav sistemi, sınav kaygısı gibi konularda seminerler düzenlenir.
 
Öğretmen Görüşmeleri
 
Rehberlik Servisi, ders öğretmeleri ile rehberlik merkezli toplantılar yaparak sınıfta karşılaşılan sorunlar ve bu sorunların çözüm yolları hakkında görüşmeler yapmaktadır. Öğrenci odaklı toplantılar yapılarak tüm öğrenciler hakkında ayrıntılı bir şekilde konuşulup değerlendirmeler yapılmaktadır.  Ayrıca ihtiyaç dahilinde sınıf ve branş öğretmenleriyle bireysel görüşmeler de yapılmaktadır.
 
Seminerler

Psikolojik danışmanlığın en önemli amaçlarından biri de insanlarda farkındalık oluşturmak, kendilerini ve çevrelerini daha iyi tanımalarına yardımcı olmaktır.  Bu amaç doğrultusunda yıl içerisinde öğrencilere ve/veya velilere yönelik olarak çeşitli seminerler düzenlenmektedir. Seminerler, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi ya da konu ile ilgili uzman kişiler tarafından gerçekleştirilir.
 
1- Öğrenciye Yönelik Seminer Çalışmaları:
 
Öğrencilerle yapılan seminer çalışmaları, farkındalık kazanmalarının yanı sıra öğrencilerin ihtiyacı olduğu konularda bilgi sahibi olmalarını sağlamak ve sorun yaşadıkları konuya yönelik öğrencilere destek sağlayabilmek amacıyla yapılır. Seminerler sadece bulunulduğu zamana odaklı olmayıp öğrencileri yaşama hazırlamayı da hedeflemektedir.
 
2- Velilere Yönelik Seminer Çalışmaları:
 
Velilerle yapılan seminer çalışmaları, farkındalık kazanmalarının yanı sıra öğrencilerin içinde bulunduğu gelişim dönemini göz önünde bulundurarak öğrencileri anlama konusunda farklı bakış açıları kazandırmaktır.
 

Seminer Çalışmalarından Örnekler;
 
-temel yeterlilik testi(tyt) ve alan yeterlilik test (ayt) İle İlgili Bilgilendirme
- Test Çözme Teknikler
- Verimli Ders Çalışma Yöntemleri
- Meslek Seçimi
- Sınav Kaygısı ve Kaygıyla Baş etme Yöntemleri
- Zaman Yönetimi
- Aile İçi İletişim
- Çocuğumuzu anlayabilmek
- Anne ve Baba İle Sağlıklı İletişim Kurma
 
- Sorumluluklarımızın Farkına Varma
 
Sınıf İçi Rehberlik Uygulamaları
 
Dönem başında hedeflenen davranış ve sosyal becerilerin gelişimini sağlamak, öğrencilerin başarılarının takibini yapmak ve değerlendirmek amacıyla her ay sınıf içi rehberlik etkinlikleri gerçekleştirilir. Etkinliklerde “Zaman Yönetimi”, “Verimli Ders Çalışma Teknikleri”, “Sınavlara Etkili Hazırlanma” ,”Plan Yapma” ve Uygulama”, “Öğrenmeye Güdülenme” , “Öğrenme Engellerini Aşma” ve mesleki rehberlik kapsamında çalışmalar yapılmaktadır.
 
Eğitim koçluğu Uygulaması
 
Okulumuzda öğrencilerimizin yaptıkları çalışmaları daha yakından takip etmek, motivasyonlarını arttırmak, başarılarını yükseltmek ve velileri süreç içinde daha aktif hale getirmek için lise öğrencilerine yönelik "eğitim koçluğu sistemi” uygulanmaktadır. Bu projenin uygulanması ile Danışman Öğretmen;
 
- Öğrencilerin ahlaki gelişimine katkıda bulunmayı,
- Öğrencilerin kendi öğrenme stiline uygun yöntemini belirleyerek okul başarısını arttırmayı,
- Öğrencilerin TYT-AYT çalışmalarını düzenli takip etmeyi,
- Öğrencilerin hedef belirlemelerine yardımcı olmayı,
- Öğrencilerin belirledikleri hedefe yönelik harekete geçebilmesini,
- Öğrencilerin programlı ve disiplinli çalışmalarını sağlamayı,
- Öğrencilerin öğretmenlerle olan diyaloglarını geliştirmelerine destek vermeyi,
- Öğrencilerin okulla birlikte çalışmalarını sağlamayı,
- Öğrenci-veli-öğretmen-yönetim ilişkisini güçlendirmeyi,
- Öğrencilerin TYT-AYT’ de en yüksek başarıyı yakalamalarını sağlamak için çalışmalarda bulunur.

Danışmanlık Süreci Nasıl İşler?

- Her öğrenci için bir dosya oluşturur. 
- Öğrenci ile yapılacak görüşmelerin hangi sıklıkla ve hangi günlerde yapılacağı öğrenci ile birlikte belirlenir.
- Öğrenci ile haftalık ve aylık nasıl bir program uygulanacağı belirlenir.
- Öğrencinin program çerçevesinde çalışıp çalışmadığı takip edilir.
- Öğrencinin devamsızlık durumu takip edilir.
- Ailenin bilgisi ve koordinasyonu önemlidir.  Belli aralıklarla aileler aranarak bilgi paylaşımında bulunulur.
- Yapılan çalışmalar aylık olarak okul idaresine sunulur.
- Rehberlik servisi ile aylık görüşmelerde bulunarak öğrencilerin durumu ve gelişimi değerlendirilir.
- Sınav kaygısı, stres yönetimi gibi konular “kaygı ve stres yüksek düzeyde ise” rehber öğretmene yönlendirilir.
- Bir psikolog tarafından çalışılması gereken konular uzmana yönlendirilir.
 


Paylaş