10 Kasım

10 Kasım

10 Kasım

21 yaşında teğmen, 23 yaşında yüzbaşı, 28 yaşında kurmay başkanı…

30 yaşında gönüllü olarak katıldığı ilk savaş; Trablusgarp ve İlk askeri başarı…

34 yaşında Çanakkale’de göğsündeki cep saatine isabet eden kurşun ve Çanakkale Zaferinin mimarı olduğu için aldığı Muharebe Altın Liyakat Madalyası…

35 yaşında Muş ve Bitlis’i düşman işgalinden kurtarması ve İkinci Rütbeden Mecidî Nişanı alması…

37 yaşında İngiliz taarruzlarını Halep kuzeyinde durdurduğu ve ordusunu imhadan kurtardığı için fahri yaverlik unvanı verilmesi.

38 yaşında Samsun’a çıkıp  "...Millet birlik olup hâkimiyet esasını, Türklük duygusunu hedef kabul etmiştir." diyerek Kurtuluş Savaşı’nı başlatması, Erzurum ve Sivas Kongreleri, yıkılmış bir halktan bir kahramanlık destanı yaratması!

39 yaşında -  "...Bugün, İstanbul'u zorla işgal etmek suretiyle Osmanlı Devleti'nin altı yüz senelik hayat ve egemenliğine son verildi. Yani bugün Türk milleti, medenî kabiliyetinin, yaşama ve bağımsızlık hakkının ve bütün geleceğinin savunmasına davet edildi." diyerek Ankara’da Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni açması ve Meclis Başkanı seçilmesi…

40 yaşında Sakarya Meydan Muharebesi’ni, "Hatt-ı müdafaa yoktur, sath-ı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı, vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk olunamaz!" emriyle zafere taşıması…

41 yaşında Yunan Ordusu’nu Dumlupınar’da mağlup edişi; Başkomutanlık Zaferi!

42 yaşında yeni bir ülkenin kurucusu, Cumhuriyetin ilanı ile Cumhurbaşkanlığı!

Ve ancak 42 yaşında fırsat olan ilk evliliği…

46 yaşında, bir ülkeyi nasıl yoktan var ettiğini adım adım anlattığı büyük eseri Nutuk!

48 yaşında Vatandaş İçin Medeni Bilgiler, 56 yaşında geometri kitapları…

57 yaşında, tüm ömrünü savaş meydanlarında, köylerde, okullarda, fabrikalarda, Millet Meclisinde Türk Halkı için harcamış yorgun bedeninin aramızdan ayrılışı…

Okuduğu kayda geçen 4 bin, yazdığı toplam 10 kitap…

Cumhuriyet’in ilk on yılında anayasasından sanayisine, eğitiminden sanatına, biliminden kent kültürüne, dış ilişkilerden aile hayatına sayısız devrim ile yoktan var edilmiş dört başı mamur bir ülke!

Bizim ülkemiz!

 

Sayın Konuklar;

Bugün burada, maddi varlığının aramızdan ayrılışının 80. yılında; Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve özlemle anıyoruz. 80 yıldır Atamızın vasiyet ettiği gibi aklın ve bilimin yolunda, sanat ve sporun ışığında yürüyor, onun yaşayamadığı çocukluğu, gençliği, yetişkinliği; onun sayesinde yaşıyoruz!

Atam sana minnettarız…         

 

 

                                                                                                                           Elif ÖNELGE

                                                                                                            Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni


Paylaş